องค์การบริหารส่วนตำบลแก ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตลอดเดือนพฤษภาคม

แบบสอบถาม

เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ ความพึงพอใจของการรับบริการ ด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ