องค์การบริหารส่วนตำบลแก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

ก่อสร้างประปาหมู่ 6,9

ซ่อมแซมประปาหมู่ 9

ซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่4

ตามหนังสือประกาศดังนี้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่ 6 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการก่อสร้างประปาหมู่ 9

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำ หมู่ 9 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4

 

การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการ

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่่ 9

โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ 4
โครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ 10
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหมู่ 4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page