ก่อสร้างประปาหมู่ 6

 ซ่อมแซมคลองส่งน้ำหมู่ 9

ก่อสร้างประปาหมู่ 9

ทะเบียนขายและซื้อซองสอบราคาจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.4

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

 

ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านแก

ซ่อมแซมคอนกรีตบ้านหนองบัวน้อยหมู่ 15

ซ่อมแซมคอลกรีต ม.8ต.แก

ปรับปรุงเต่อเติมศาลาประชาคม ม.8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page